Velkommen til Kunstrunden 2020


Fællesudstilling i Hillerød samt Åbne Døre i Tibirke

Torsdag den 13. august kl.12 slår Kunsthuset Annaborg i Hillerød dørene op til Kunstrundens

årlige udstilling, hvor 110 kunstnere og kunsthåndværkere fra Nordsjælland deltager. Selv deltager

jeg som nr. 31.


Grundet Covid 19 bliver der ikke indbudt til fernisering i år, men kunstnerne vil være til stede på

skift i løbet af hele udstillingsperioden, for mit vedkommende søndag den 23. august.


På Annaborg har publikum mulighed for at danne sig et indtryk af, hvad der rører sig på

kunstscenen i øjeblikket – måske med henblik på at udvælge de kunstnere, som man får lyst til at

besøge i weekenden 5.-6. september, hvor der er Åbne Døre hjemme hos de enkelte udstillere.


Der er gratis adgang til såvel fællesudstillingen som til Åbne Døre.Fællesudstilling i Kunsthuset Annaborg

Frederiksværksgade 2 A, 3400 Hillerød.

Åben torsdag-søndag kl. 12-16 i perioden den 13. august til og med den 6. september.

Åbne Døre i Tibirke

Eva Müller/Tibirke Kunst.

Ved Kirken 4, Tibirke, 3220 Tisvildeleje.

Åben kl. 11-17 den 5. og 6. september.

INTRO


English  Deutch

TRADITION

I sin oprindelige betydning er en ikon et helligt billede, som æres på behørig vis. Den ortodokse kirkes ikoner gengiver figurer og begivenheder fra de bibelske beretninger for derigennem at give et indblik i den åndelige verden – man siger, de fungerer som vinduer til det hinsidige. De gamle ikoner er blevet samlerobjekter og har i mange tilfælde mistet deres oprindelige betydning som andagtsbilleder. Dog males der i dag ikoner efter de gamle forskrifter, disse refererer imidlertid ofte til helgener og legender, som for størstepartens vedkommende er ukendte for de fleste kristne under vore himmelstrøg.

IKONER FRA TIBIRKE KUNST

Tilsvarende er også ikonerne fra Tibirke Kunst tænkt som sprækker ind til den ikke umiddelbart konstaterbare, åndelige verden – det sublime – som rent faktisk ikke lader sig visualisere, blot antyde. Hovedvægten er lagt på tekst og farvesymbolik.

TEKST

Ikonernes tekst er som oftest hentet fra Det Nye Testamente. Det er muligt bestille en bestemt tekst, som så bliver afgørende for ikonens udformning. Teksterne er gengivet på originalsproget, oldgræsk. I de fleste tilfælde i forenklet udgave, dvs. at accenter og tegnsætning kan være udeladt for at skabe ro. Dansk oversættelse og/eller henvisning til skriftstedet er i hvert enkelt tilfælde anført på ikonens bagside.

MOTIVER

Figurative motiver forekommer sjældent. Dog ses fisken ofte anvendt. Dette skyldes fiskens historie som oldkristent symbol. Inden kejser Konstantin år 311 legaliserede kristendommen var de kristne henvist til at praktisere deres tro i det skjulte. Her kom fisken i anvendelse som hemmeligt tegn, fordi det græske ord for fisk: ΙΧΘΥΣ [iktys] består af begyndelsesbogstaverne til flg.: Ιεσους Χριστος Θεον Υιος Σωτηρ, som oversat betyder: Jesus Kristus, Guds Søn, Frelser. Altså en slags trosbekendelse fra kirkens allerførste tid. Tegn og symboler forekommer derimod ofte, som f.eks. Kristusmonogrammer, Alfa og Omega etc.

FARVE

Farvesymbolikken er ikke uvæsentlig i ikonerne fra Tibirke Kunst, hvor man finder åndens grønne, smertens violette, blodets og kærlighedens røde farve tillige med himlens og evighedens blå samt hvidt, gyldent og guld som billeder på det guddommelige, mens sølv henviser til Guds moder / Jomfru Maria.

PILGRIMSIKONER / REJSEIKONER

En pilgrimsikon/rejseikon fra Tibirke Kunst er kvadratisk og måler oftest 10 x 10 cm. Til pilgrimsfærd og rejsebrug har tekstilkunstneren Jonna Jensen udført poser til ikonerne.

JULEIKONER

Udover de traditionelle juleikoner med uddrag af juleevangeliet (på originalsproget) fås nu også andre med tekster hentet fra den danske salmeskat (på dansk).

SOLI DEO GLORIA

De gamle ikonmalere, som udførte billederne “med ført hånd” efter bøn og faste, signerede ikke deres billeder. Æren tilkom nemlig alene Gud. Sådan burde det også være i dag, og sådan var det med ikoner fra Tibirke Kunst. Efter en kedelig episode med plagiater, er praksis nu ændret, således at hver ikon forsynes med nedenstående signatur på bagsiden:

KUNSTNER

team 1

Foto: Alexandar Søndergaard


Eva Müller

Autodidakt maler bortset fra undervisning modtaget fra billedkunstneren Birgitte West.

Desuden cand. phil. i kunsthistorie fra Københavns Universitet.

Projektansættelse på Kunstakademiet i Købenahavn.

Kunstanmelder og lokalredaktør på Kunstavisen 2000 – 2007.

KONTAKT

Kontakt information

  • Addesse: Ved kirken 4 - 3220 Tisvildeleje
  • Telefon: +45 48 70 91 21
  • Email: eva@tibirkekunst.dk

Send besked